Selecció de personal docent i no docent que opten a participar al projecte Erasmus+ (2015)

 Com ja sabeu encara disposem d'una beca amb un pressupost aproximat de 800 €, segons el país de destinació. Aquesta beca esta finançat pel Programa d’Aprenentatge Permanent de la UE. El projecte es per 2 anys i ja esteim al segon. El projecte es fins el 31 de maig de 2016.
  •     La beca es per formació: un professor/personal no docent faria una estada de 5 dies a una empresa/institució Europea. Podria fer un curs (però no una conferència o un congres) o aprendre com funciona una empresa (job shadowing). Idealment ha d'estar relacionat amb la feina de la persona participant. En aquest cas també estaria bé si fes contactes per tenir empreses a on enviar els nostres alumnes.
En cas d'haver més propostes que beques, es crearà una comissió imparcial al Departament d'Informàtica per triar les millors propostes.
Els professors interessats ho haurien de fer per escrit al coordinador de mobilitat a kborras@iesjoanramis.org amb copia al cap de departament jgrimalt@iesjoanramis.org

S'hauria de detallar lo següent:
  • Lloc a on volen fer l'estada i dates. Ho haurien de tenir mig acordat amb l'empresa/institució de destinació
  • Pla de treball a on queden descrites tant les característiques del centre d’acollida com les activitats formatives previstes.
Els participants (professors de Grau Superior o personal no docent) s'han de comprometre a presentar tota la documentació que ens demani el Sepie (Servicio Español para la Intercionalización de la Educación http://www.sepie.es/ ) referent a la seva estada. Es pagaria un 80 % de la beca abans de sortir i el 20 % restant una vegada feta l'estada i entregada tota la documentació. Per més informació contactar amb el coordinador Kico Borràs.

Termini de presentació: 31 de octubre de 2015.

Nota: Es podría donar el cas de que ens demanin información del Sepie abans d'aquesta data. En aquest cas vos ho comunicaríem, però si voleu participar començau ja a preparar l'informació.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Resum de les opinions a nivell tecnològic d'en Martin Friedel

Cercadors de feina internacionals

Concessió de la Carta Universitària Erasmus al IES Joan Ramis i Ramis de Maó