Selecció de personal docent i no docent que opten a participar al projecte Erasmus+

Al Centre, disposem de 1 beca per professorat de Grau Superior o personal administratiu amb un pressupost de fins a 800 € per despeses i 275 € per al viatge. Aquesta beca està finançada pel projecte  2016-1-ES01-KA103-023377.
    La beca es per que un professor/personal no docent faci una estada de 5 dies a una empresa/institució Europea. Podria fer un curs (però no una conferència o un congres) o aprendre com funciona una empresa (job shadowing). Idealment ha d'estar relacionat amb la feina de la persona participant. En aquest cas també estaria bé si fes contactes per tenir empreses a on enviar els nostres alumnes.
En cas d'haver més propostes que beques, s'hauria de crear una comissió imparcial al Departament d'Informàtica per triar la que més beneficia al Centre. El professor participant hauria de transmetre al alumnat/professorat els coneixements adquirits i fer la corresponent documentació Erasmus+.
Els professors interessats ho haurien de fer per escrit al coordinador de mobilitat a kborras@iesjoanramis.org amb copia al cap de departament jgrimalt@iesjoanramis.org

S'hauria de detallar lo següent:
    Lloc a on volen fer l'estada i dates. Ho haurien de tenir mig acordat amb l'empresa/institució de destinació.
    Pla de treball a on queden descrites tant les característiques del centre d’acollida com les activitats formatives previstes.
Els participants (professors de Grau Superior o personal no docent) s'han de comprometre a presentar tota la documentació que ens demani el Sepie (Sepie.es - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) referent a la seva estada. Es pagaria un 80 % de la beca abans de sortir i el 20 % restant una vegada feta l'estada i entregada tota la documentació. Per més informació contactar amb el coordinador Kico Borràs.

Termini de presentació: 30 de gener de 2017.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Cercadors de feina internacionals

Resum de les opinions a nivell tecnològic d'en Martin Friedel