Selecció de personal docent i no docent que opten a participar al projecte Erasmus+

 Com ja sabeu disposem de 2 beques per professorat/professionals amb un pressupost aproximat de 800 € per a cadascuna d'elles, segons el país de destinació. Aquestes beques estan finançat pel Programa d’Aprenentatge Permanent de la UE. El projecte es per 2 anys però idealment s'haurien d'emprar durant el curs actual i si en fan falta més es poden demanar per al proper curs.
  •     La beca de docència es per que un professor/personal no docent faci una estada de docència (5 dies) a un país Europeu o per rebre al Ramis un professor/docent per fer-ho aquí. Segurament es més interessant per tots si aconseguim dur a Menorca un professional i tots -alumnes i professors- ens beneficiaríem més. Així i tot encara està obert a les vostres suggerències.
  •     La beca per formació es per que un professor/personal no docent faci una estada de 5 dies a una empresa/institució Europea. Podria fer un curs (però no una conferència o un congres) o aprendre com funciona una empresa (job shadowing). Idealment ha d'estar relacionat amb la feina de la persona participant. En aquest cas també estaria bé si fes contactes per tenir empreses a on enviar els nostres alumnes.
En cas d'haver més propostes que beques, s'hauria de crear una comissió imparcial al Departament d'Informàtica per triar les millors propostes.
Els professors interessats ho haurien de fer per escrit al coordinador de mobilitat a kborras@iesjoanramis.org amb copia al cap de departament jgrimalt@iesjoanramis.org

S'hauria de detallar lo següent:
  •     Lloc a on volen fer l'estada i dates. Ho haurien de tenir mig acordat amb l'empresa/institució de destinació
  •     Pla de treball a on queden descrites tant les característiques del centre d’acollida com les activitats formatives previstes.
Els participants (professors de Grau Superior o personal no docent) s'han de comprometre a presentar tota la documentació que ens demani la OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos http://www.oapee.es/ ) referent a la seva estada. Es pagaria un 80 % de la beca abans de sortir i el 20 % restant una vegada feta l'estada i entregada tota la documentació. Per més informació contactar amb el coordinador Kico Borràs.

Termini de presentació: 30 de novembre de 2014. Si encara ens queden beques tindrem un altre convocatòria el segon trimestre.


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Resum de les opinions a nivell tecnològic d'en Martin Friedel

Cercadors de feina internacionals

Concessió de la Carta Universitària Erasmus al IES Joan Ramis i Ramis de Maó