dimecres, 29 d’octubre de 2014

Empresa per trobar beques a Rep. Checa

Eppas o.s es una empresa que ens pot ajudar a trobar mobilitats a la República Checa. Més informació:
http://www.eppas.cz/about.php

Selecció de personal docent i no docent que opten a participar al projecte Erasmus+

 Com ja sabeu disposem de 2 beques per professorat/professionals amb un pressupost aproximat de 800 € per a cadascuna d'elles, segons el país de destinació. Aquestes beques estan finançat pel Programa d’Aprenentatge Permanent de la UE. El projecte es per 2 anys però idealment s'haurien d'emprar durant el curs actual i si en fan falta més es poden demanar per al proper curs.
  •     La beca de docència es per que un professor/personal no docent faci una estada de docència (5 dies) a un país Europeu o per rebre al Ramis un professor/docent per fer-ho aquí. Segurament es més interessant per tots si aconseguim dur a Menorca un professional i tots -alumnes i professors- ens beneficiaríem més. Així i tot encara està obert a les vostres suggerències.
  •     La beca per formació es per que un professor/personal no docent faci una estada de 5 dies a una empresa/institució Europea. Podria fer un curs (però no una conferència o un congres) o aprendre com funciona una empresa (job shadowing). Idealment ha d'estar relacionat amb la feina de la persona participant. En aquest cas també estaria bé si fes contactes per tenir empreses a on enviar els nostres alumnes.
En cas d'haver més propostes que beques, s'hauria de crear una comissió imparcial al Departament d'Informàtica per triar les millors propostes.
Els professors interessats ho haurien de fer per escrit al coordinador de mobilitat a kborras@iesjoanramis.org amb copia al cap de departament jgrimalt@iesjoanramis.org

S'hauria de detallar lo següent:
  •     Lloc a on volen fer l'estada i dates. Ho haurien de tenir mig acordat amb l'empresa/institució de destinació
  •     Pla de treball a on queden descrites tant les característiques del centre d’acollida com les activitats formatives previstes.
Els participants (professors de Grau Superior o personal no docent) s'han de comprometre a presentar tota la documentació que ens demani la OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos http://www.oapee.es/ ) referent a la seva estada. Es pagaria un 80 % de la beca abans de sortir i el 20 % restant una vegada feta l'estada i entregada tota la documentació. Per més informació contactar amb el coordinador Kico Borràs.

Termini de presentació: 30 de novembre de 2014. Si encara ens queden beques tindrem un altre convocatòria el segon trimestre.


Oberta la selecció d'alumnes per pràctiques a l'estranger

Està oberta la selecció d’alumnes dels Cicles d'Informàtica (i ex-alumnes de 1r any del Cicle Superior) que vulguin fer part de les seves pràctiques a l’estranger. Aquestes es farien dins del projecte propi Erasmus+ si son de Grau Superior i a traves del projecte de Conselleria si son de Grau Mitjà.
La selecció dels alumnes es farà segons els següents criteris:
  • Qualificacions acadèmiques. Cal tenir en compte que és un requisin imprescindible haver aprovat totes les matèries del Cicle per anar a l’estranger.
  • Coneixements dels idiomes necessaris per optar a la plaça de pràctiques.
  • Maduresa personal
Tots els alumnes que ho desitgin han de contactar amb el coordinador (Kico Borràs) via correu electrònic (kborras@iesjoanramis.org) i preparar el seu CV i Carta de motivació en Anglès.

dimecres, 22 d’octubre de 2014

Empreses que volen rebre alumnes internacionals en pràctiques


Para difundir una oferta de prácticas  necesitamos  la información que las empresas desean que se transmita a las instituciones de educación superior, tanto en cuanto a la empresa como en relación al perfil de estudiante que desean recibir.

Para ello cumplimente el archivo que se adjunta a este mensaje, preferiblemente en inglés, con toda la información que su empresa estime conveniente: presentación de la empresa, datos de contacto, documentación que los posibles interesados deben aportar (cv, carta de motivación, portfolio de actividades, etc.), descripción de las tareas que se han de llevar a cabo, conocimientos lingüísticos, etc.

Debe tener en cuenta que el documento se dirige a las instituciones de educación superior que estén interesadas en enviar estudiantes en prácticas, no a nosotros como Agencia Nacional Española, ni a las otras agencias nacionales, que actúan como transmisoras de la información.

Una vez que nos lo remita, lo reenviaremos a los responsables del programa para que valoren la difusión de su solicitud entre las Agencia Nacionales de los países participantes en el programa Erasmus y le informaremos del resultado.”

===============================
ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS
Unidad de Educación Superior (Programa Erasmus)
C/ Gustavo Fernández Balbuena, 13 - 3ª planta
28002 Madrid
Tel: 91-5506735/5506734
Dirección web: http://www.oapee.es


descàrrega del document de sol.licitut i per enviar a la direcció anterior: aquí

Diari Menorca: Alumne a Hamburg per Erasmus

A continuació la notícia apareguda al diario Menorca el 21 d'Octubre de 2014.Afegim la foto original amb més qualitat:


dimarts, 14 d’octubre de 2014

Alumne dels cicles del Ramis se'n va per 6 mesos a Alemanya


 El nostre alumne de Desenvolupament d'Aplicacions Web Gonzalo Fernández, desenvoluparà unes estades Erasmus a Hamburg. El nostre institut, IES Joan Ramis i Ramis, va aconseguir recentment tenir un projecte Erasmus+ propi que ens permetrà desenvolupar 2 estades d'alumnes i 2 de professors/professionals durant els propers dos anys.
L'empresa a on anirà en Gonzalo es diu Qubidu (www.qubidu.com)  i es dedica al desenvolupament de pàgines webs de darrera generació i aplicacions per mòbils i smart TVs. Té uns 8 empleats i els agraïm molt acollir al nostre alumne.
En Gonzalo té el B2 d'Anglès i una vegada a Alamània començarà un curs d'alemany. Li desitjam molta sort a la seva estada. 

dilluns, 6 d’octubre de 2014

El coordinador de mobilitat participa a unes jornades d'Erasmus+ a Màlaga

El nostre coordinador, Kico Borràs ha fet dos dies (30 de Setembre al 1 d'Octubre de 2014) a Màlaga per assistir a les Jornades de Mobilitat Erasmus+ d'Educació Superior. 
Allà han explicat en detall com gestionar aquests projectes de mobilitat d'estudiants i personal d'Educació Superior. En aquest cas, la nostra Educació Superior es refereix al Cicle de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web.

Més informació amb presentacions de les jornades: